TARIEVEN

Home > Lactatiekundige > Tarieven

TARIEVEN

 

Aan een huisbezoek zijn kosten verbonden. Een huisbezoek zal in de regel ongeveer anderhalf uur duren. Bij het huisbezoek horen drie nazorgtelefoontjes.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de basis of aanvullende verzekering.
Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar of vanuit de basis of het aanvullende pakket een vergoedingsregeling voor lactatiekundige zorg is opgenomen.

Uw zorgverzekeraar vergoedt in veel
gevallen lactatiekundige zorg.

 

Telefonisch overleg tussen de kraamverzorgende en lactatiekundige in de kraamtijd horen bij de service van Kraamzorg Madelief.

 

In de kraamtijd:  
– Huisbezoek eerste consult € 75,00
– Vervolgconsult € 65,00
Na de kraamtijd:  
– Huisbezoek eerste consult € 120,00
  (ongeveer anderhalf uur incl. telefonische nazorg, tot
  30 km worden geen reiskosten in rekening gebracht)
 
– Vervolgconsult € 85,00
– Op feestdagen geldt een toeslag van  € 20,00
– Telefonisch consult € 35,00

Lees hier de Algemene Voorwaarden van de NVL