KRAAMZORG

Home > Kraamzorg 

EVALUATIE VAN ONZE ZORG

Kraamzorg Madelief hecht veel waarde aan de mening van onze cliënten. Daarom zijn er tijdens en na de kraamtijd een aantal momenten waarbij wij onze zorg met u evalueren. Wij vragen u om dit mondeling en schriftelijk te doen. In het kraamdossier zult u een aantal formulieren daarvoor vinden die u kunt invullen en aan ons kunt sturen in bijgevoegde antwoordenvelop.

KLACHTENREGELING

Bij Kraamzorg Madelief proberen we onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten. Dit betekent, dat wij voortdurend bezig zijn de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening te verbeteren. Bovendien willen wij graag, dat de zorg of hulp, die onze medewerkers verlenen, op een professionele en verantwoorde wijze plaatsvindt. U als cliënt bepaalt onder andere of wij kwaliteit leveren of niet. Als u gebruik maakt of gebruik hebt gemaakt onze zorg en u bent hierover niet tevreden, dan vernemen wij dat graag van u. Ook als u vindt dat zaken anders zouden moeten gaan. Dit kan door bijvoorbeeld door de betreffende medewerker direct aan te spreken. Vaak geeft dit verheldering en leidt tot een spoedige oplossing van het probleem.

KLACHT

Indien Kraamzorg Madelief van u een klacht heeft ontvangen, betekent dit, dat u uw klacht niet met onze medewerker heeft kunnen oplossen of dat het probleem op een ander vlak ligt. Wij behandelen een binnengekomen klacht conform de klachtenregeling van de brancheorganisatie Bo.

U kunt uw klacht op de volgende manieren t.a.v. de directie indienen: persoonlijk, per brief (naar het kantooradres), telefonisch of via de mail (). Indien wij een klacht tegenkomen op het evaluatieformulier, zullen wij hierover met u in contact treden.

INTERNE BEHANDELING

In eerste instantie probeert Kraamzorg Madelief de klacht samen met u op te lossen.

Binnen vijf werkdagen na binnenkomst van uw schriftelijke klacht, nemen wij uw klacht in behandeling.

Er wordt binnen tien werkdagen telefonisch contact met u opgenomen om de klacht persoonlijk te bespreken en zo mogelijk samen tot een oplossing te komen.

ONAFHANKELIJKE KLACHTENFUNCTIONARIS

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u de klacht, per e-mail voorleggen aan een onafhankelijke externe klachtenfunctionaris van onze branche-organisatie Bo Geboortezorg. Desgewenst kan de directie van Kraamzorg Madelief deze overdracht voor haar rekening nemen, met inachtneming van de privacywetgeving.

Na overdracht, neemt de onafhankelijke klachtenfunctionaris van BO de klacht in behandeling conform de Klachtenregeling leden Bo Geboortezorg. Deze regeling krijgt u toegestuurd na het indienen van uw eventuele klacht. Kraamzorg Madelief volgt te allen tijde het advies van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via het algemene nummer van Bo Geboortezorg of via